ثبت نام

جلسه سی و سه تا سی و پنج - آشنایی با رکلان چاپ

آموزش خياطي

 

  جلسه سي و سه تاسي و پنج
آشنايي با رگلان ساده و پياده نمودن مدل حاملگی، رگلان نيمه تنگ و كمينو  - سرخود

 

  جلسه سي و سه
آشنايي با رگلان ساده و پياده نمودن مدل حاملگی

 

براي بريدن يك پيراهن حاملگي رگلان كه معمولاً جلوي آن بسته مي باشد. نخست برش گردي را كه از انتهاي سرشانه به وسط كارور جلو و نزديك كارور پشت بايد باشد رسم مي كنيم( بعداً از اين برش به طف پايين و آستينف لباس چين مي خورد) موارد رگلان معمولي را انجام داده براي سهولت كار دو طرف آستين مقداري كاغذ اضافه مي گذاريم و دور كله آستين را هم نمي چينيم تا قسمت هاي خالي را به راحتي پر كنيم. چون آستين يك تيكه مي باشد احتياجي به جدا كردن آن نيست. بعد از انجام كار برش گردي را كه در آغاز روي بالاتنه رسم كرديم و اكنون به چهار قسمت شده مي چينيم. پيش را به پيش و پشت را به پشت و سپس از سرشانه آنها را به هم مي چسبانيم و قسمت بيروني هر برش را با چرت مشخص مي كنيم. براي چين دادن تنه هاي پشت و پيش را اوزمان داده و آستين را از دم دست تا زده طوري كه بالا حدود ده سانت باز شود قسمت خالي را با كاغذ پر كرده و با منحني تو پرخط كش تيزي هاي بالاي آستين را مي گيريم وسط ده سانت باز شده را چرت زده كه با چرت سرشانه جفت مي شود. دو درز پيش و پشت حلقه با دو چرت پيش و پشت بعدي برش گرد وسط جلو و پشت تنه با وسط جلو و وسط پشت برش گرد، بعد از چين دور تا دور لباس جفت مي گردد. قسمتي از پشت برش گرد براي آنكه سر از آن عبور كند باز مي ماند. به جاي چين در تنه پشت و پيش، پيلي هاي دو قلو و يك طرف هم مي توان داد. تكيه گرد بالاتنه از جلو دولا و معمولاً دو تا آنرا مي بريم و نخست طوق يقه را به دوخته سپس قسمت بيرون آن را به داخل و روي تنه چرخ مي كنيم.

 

 

  جلسه سي و چهار
آشنايي با رگلان نيمه تنگ

 

جلسه سي و پنج
آشنايي با كمينو  - سرخود

براي داشتن يقه آمريكايي، پشت برگه يقه انگليسي را به همان ترتيب چسبانده از لبه رو هم گرد، مقابل جادكه بالايي به دلخواه با منحني توخالي به پايين يقه شكل مي دهيم سپس پهناي مورد نظر انحنا را با منحني پرخط كش به لبه بيروني پشت برگه وصل مي كنيم. با اتصال اين خط به بيخ گردن يقه بدون پشت برگه مي شود. اين نوع يقه ها را مي توان با خط منحني كمي تو خالي از بيخ گردن تا شروع يقه از لب رو هم گرد از الگو جدا كرد، كه لبه پايين آن تيز مي شود.

  

 

آستين كمينو و مدل بامرغك و بدون مرغك مي باشد. از خط وسط كار، خط كاررو از پهلو به مقدار سايز به اضافه يک بيرون مي بريم (اين اندازه تا سايز 44 متوقف مي شود) از بيخ گردن خطي به اين نقطه كشيده و با حساب اندازه سرشانه و قد دست آن را ادامه مي دهيم، مچ را با زاويه 90 درجه به مقدار 14 سانت از اين خط مي كشيم درز پايين آستين را از مچ تا سه سانت زير خط كف حلقه آستين و گشادي مناسب لباس وصل مي كنيم و از آنجا متناسب به پهناي پايين لباس مي رويم. براي الگوي پشت كاغذي را زير الگو قرار داده طوري كه خط وسط جلوي الگو بر لبه كاغذ زير منطبق شود. بيخ گردن را 2 سانت و دم دست را هم 2 سانت بالال برده بهم وصل مي كنيم طوق يقه پشت را مانند قبل مي كشيم. الگو در قسمتهاي ديگر مانند پيش مي باشد. براي بالاآمدن آستين اين الگو احتياج به مرغك دارد. روي پارچه برشي 8 سانتي از تلاقي آستين با تنه به طرف بيخ گردن روي پشت و پيش مي زنيم و با دو تيكه مثلثي كمبود زير حلقه را جبران مي كنيم. ضلع پايين مثلث را متناسب با درز بغل گرد مي كنيم و يا لوزي مي بريم براي آستين كمينوي بدون مرغك كه متداول تر مي باشد محلي را كه از امتداد خط كارور بدست آورده ايم 5 سانت بالا برده و خطي را كه از بيخ گردن مي آيد از اين محل عبور مي دهيم، اين عمل آستين را بالا برده و احتياجي به مرغك نمي باشد ، در اين حالت مي توان درز آستين و درز بغل را به حالتهاي گوناگون شكل داد.

 

مي توانيم از انتهاي سرشانه با خطي شبيه به حلقه آستين كه بعد از گذشتن از نقطه 4 سانت بالا آمده به ما بين خط آستين و تنه مي رود آستين پيش را جدا كنيم و آستين پشت را هم بعد از اضافه كردن كارور به همان ترتيب برش بزنيم، سپس آستين را از درز وسط به هم چسبانده و با كاغذي كه به زير كله آستين مي چسبانيم آن را 4 سانت بالا برده و برآمدگي طرف پيش را 4 سانت و پشت را 3 سانت مي گيريم و به آن شكل حلقه معمولي مي دهيم ادامه خط وسط به طرف كله آستين چرت سرشانه مي باشد. در صورت جدا كردن آستين بايد در نظرداشت كه 4 سانت اضافه شده به كله آستين را منهاي پهناي اپل از قد آن كم كنيم. كنترل مي كنيم خط كف آستين از 22 سانت بيشتر نباشد در غير اين صورت آنرا بالا آورده و دو طرف حلقه را بر حسب اندازه حلقه آستين تنه پشت و پيش اضافه مي كنيم. پايين آمدن بيش از حد خط كف آستين باعث كشيدگي زير آستين مي شود و در صورت زياد گشاد كردن درز بغل اين عمل موجب مي شود. براي چين آستين مي توان آنرا به مقدار مناسب برش داده و باز كرد. براي پيلي هم محل و تعداد پيلي ها را مشخص كرده، برش زده و متناسب باز مي كنيم سپس با كاغذي كه زيرش مي چسبانيم پيلي ها را بسته و دور تا دور كله آستين را برش مي زنيم. نقاطي را كه پيلي روي هم مي آيد با چرت مشخص كرده گودي پيش را هم چرت مي زنيم.
آستين سر خود را مي توان روي الگو به مقدار دلخواه كوتاه كرد. بهتر است كه لب آن را دوبل بدهيم. آستين كمينو را مي توان شبيه به روش جلسه قبل تبديل به آستين رگلان كرده برش بزنيم


تبلیغات

 

حکایات خواندنی
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت پایگاه اینترنتی تیک متعلق به پدید آورندگان آن می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.     طراحی سایت : سرورنگار

code security | suara benteng | hosting | it support | unpam | uzanc | hosting gratis | it konsultan |