ثبت نام

جلسه سی و شش و سی و هفت - آشنایی با شنل چاپ

آموزش خياطي

  جلسه سي و شش و سي و هفت
آشنايي با شنل با كلاه و جليقه

 

  جلسه سي و شش
آشنايي با شنل با كلاه

براي داشتن يقه ملواني از بيخ گردن خطي به جلوي الگو كشيده كه اين خط معمولاً به 2 سانت زير كارور و يا مطابق عدل رسم مي گردد. با چسباندن سرشانه پشت و پيش به هم شكل دلخواه يقه را مانند الگو در مي آوريم سپس دور تا دور طوق يقه را تا جلوي آن روي تنه يك سانت خالي مي كنيم، اضافه شدن طوق يقه لباس را با اوازماني كه در طوق يقه پشت و سرشانه يقه اصلي مي دهيم جبران مي كنيم. اين يقه معمولاً رو لباس جلو بسته و يا يك ور دكمه دوخته مي شود. براي شنل از تقاطع خط حلقه و كف حلقه آستين 6/1 دور سينه بيرون مي رويم، از سرشانه منحني به اين نقطه و مستقيم به پايين تا پهناي 50 سانت از جلو وصل مي كنيم. درز بغل در پايين در ادامه خط فون دامن بالا مي آيد.

  

 

براي جاي دست يا سنل را در امتداد خط حلقه آستين برش مي دهند و بين خط كف و كمر را باز مي گذارند و يا شنل را يك تيكه درآورده و اين محل را با دو فيلتو باز مي كنند. پشت شنل را مانند كمينو زير پيش قرار دادهف از بيخ گردن سه سانت بالا آمده و ادامه را با همان فاصله با جلو مي كشيم، اين درز با درز جلو ميزان و پايين آن مثل پيش است براي الگوي كلاه كاغذ را دولا تا مي زنيم عرض 25 (دور سر 50) و قد كلاه 40 اندازه آزاد مي باشد. از گوشه بالا 6 سانت مثلثي داخل آمده و منحني مي گيريم، وسط پايين كلاه را 2 سانت بالا آمده و منحني پر به لب جلو وصل مي كنيم برا يوصل كلاه به لباس يك سانت دور تا دور طوق يقه را خالي مي كنيم و اضافه درز كلاه را يا از وسط و يا با ساسون مي گيريم. اين كلاه دو تيكه، و با زيپ به هم وصل مي شود، كه در حالت باز روي شنل مي خوابد.

 

براي سه تيكه كردن كلاه از قسمت درز 4 سانت دولا درآورده و يك تيكه 8 سانتي راست به جايش مي دهيم كلاه با دكمه و جادكمه هم رو لباس سوار مي شود. آستر كلاه مانند خودش بريده مي شود.  

  جلسه سي و هفت
آشنايي باجليقه

جليقه مقدمه كت مي باشد كه لباسي چسب و كوتاه است. اما سارافن گشاد، بدون ساسون و بلند مي باشد حلقه آستين جليقه و سارافن بايد بزرگ باشد. مي تواند هر يقه اي داشته باشد ولي مايه خودش يقه هفت است. بعد از كشيدن خط جلوي جديد 5/1 سانت روي هم گرد مي گذاريم. جادكمه بالايي جليقه مقابل ساسون سينه و جادكمه پاييني در امتداد خط كمر مي خورد، معمولاً چهار عدد جادكمه دارد كه نزديك به هم مي باشد براي يقه هفت از بيخ گردن مستقيم وصل مي كنيم به جلوي جا دكمه بالايي، هر يقه هفتي را بايد به صورت ساسون بطول تقريبي 5 سانت كه به طرف سينه مي رود يك سانت بست تا لقي يقه روي الگوي گرفته شود، سپس خط صاف يقه را مجدداً مي كشيم. قد جليقه را كه معمولاً دو سانت زير باسن كوچك مي باشد خط كشيده، از پايين جلو 4 سانت مي گيريم و وصل مي كنيم به يك سانت مانده به جا دكمه پايين رو لبه رو هم گرد. تا جلوي جليقه به صورت هشت باز شود لبه پايين جلوي جليقه را با منحني تو خالي به درز بغل ما بين كمر و قد جليقه وصل مي كنيم. پهلوي جليقه از كمر تا پاي جليقه به صورت چاك باز مي ماند. ساسون زير سينه جليقه از كمر به پايين مستطيلي كشيده مي شود و به دليل كج بودن پايين لبه كوتاه برش ساسون را بايد اضافه نمود تا مقابل لبه ديگر قرار گرفته و درز ساسون اندازه شود. حلقه آستين جليقه و سارافن 2 سانت گشاد مي شود. كوپ حلقه مي دهيم و آن را تا سينه برش زده ساسوس زير سينه را تا پايين جليقه درمي آوريم، سپس ساسون بغل سينه را مي بنديم. جلوي جليقه چهار تيكه مي شود.

 

براي پشت جليقه قد آن را هم دو سانت زير باسن كوچك خط كشيده، خط صاف ساسون سرشانه را تا پايين ادامه مي دهيم، كه مي شود خط وسط ساسوس كمر، كه در پايين تا همان سه سانت مانده به باسن بزرگ و در بالا تا سه سانت مانده به خط كف حلقه آستين مقدار آن مي باشد. درز بغل را مانند پيش از كمر تا قد جليقه نصف كرده، برعكس جلو با منحني پر به وسط قد آن وصل مي كنيم، بيا داريم جليقه در پهلو از كمر تا پايين به صورت چاك باز مي ماند. لبه هاي پايين ساسون پشت هم مانند پيش چون در قد كج كوتاه و بلند مي شود اندازه مي كنيم. در هر دو مورد خط پايين لبه پايين آمده ساسون را دوباره بايد كشيد.

 

بعد از 2 سانت گشاد كردن حلقه آستين، ساسون سرشانه را درآورده خط صاف ساسون را قيچي و ساسون پايين را هم در مي آوريم. پشت جليقه سه تيكه مي شود. وسط كه دولا بريده مي شود كناري ها هم كه به دو طرف آن دوخته مي شود. براي دور يقه و جلو و پايين و حلقه آستين جليقه مانند الگو سجاف 4 سانتي بريده مي شود كه به لب درز دوخته شده و به داخل بر مي گردد. آستر آن هم مانند خودش مي باشد


تبلیغات

 

حکایات خواندنی
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت پایگاه اینترنتی تیک متعلق به پدید آورندگان آن می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.     طراحی سایت : سرورنگار

code security | suara benteng | hosting | it support | unpam | uzanc | hosting gratis | it konsultan |